:: ยินดีต้อนรับสู่ SPK CARE::

กำหนดการ/เรื่องแจ้ง
วัน/เวลา    กิจกรรม/การปฏิบัติ
10 มิ.ย. 66ปิดระบบ DMC เพื่อประมวลผล
27 มิ.ย. 66ทดสอบระบบ SPK-Care ครั้งที่ 1
28 มิ.ย. 66ทดสอบระบบ SPK-Care ครั้งที่ 2
7 พ.ค. 67ครูเริ่มลงเวลาปฏิบัติงาน
บริการข้อมูล
  • สืบค้นข้อมูล   ดู
  • ฟังเพลงเพราะๆ   ดู
  • โปรแกรมสำหรับโอนข้อมูลไป SGS   ดู